1942 personer har skrivit under uppropet #teknisktfel.

Även teknikbranschen påverkas av de strukturella problem som uppmärksammats genom #metoo. Det finns en sexistisk kultur som normaliserats och en tystnadskultur där drabbade kvinnors röster inte hörs. Nu ändrar vi på det, och hundratals kvinnor har börjat genom att dela sina berättelser.

I ljuset av rösterna från de kvinnliga skådespelarna #tystnadtagning, sångerskorna #visjungerut, juristerna #medvilkenrätt med flera vill vi lyfta fram berättelser som visar på en sexistisk kultur som i dag normaliserats även i teknikbranschen. Det föreligger ett #teknisktfel.

Många vittnar om kampen att som kvinna passa in i den mansdominerade miljön. Den kvinna som uppmärksammar oacceptabelt språk och ageranden blir ofta själv ifrågasatt, samtidigt som förövaren slipper undan eller rentav blir befordrad. En del kvinnor anser sig ha blivit väl behandlade men berättar samtidigt om hur de använder strategier för att skydda sig.

1942 personer har skrivit under uppropet #teknisktfel. Hundratals har delat sina historier och siffran stiger. Berättelserna som lyfts fram här är inte unika, utan representerar en mängd vittnesmål. Företeelser som kan verka obetydliga är en del av ett större sammanhang. Alla kvinnor ska känna sig välkomna att arbeta inom alla fält och på alla företag.

För 100 år sedan tog Vera Sandberg examen och blev Sveriges första kvinnliga ingenjör. Ännu idag är teknikbranschen starkt mansdominerad. De berättelser vi fått in visar att en del av förklaringen står att finna i en sexistisk kultur. Kulturen går att förändra. När alla inom teknikbranschen slutar acceptera, och istället börjar uppmärksamma vad som är fel kan problemet lösas.  Det duger inte att vänta 100 år till.

Skriv under uppropet #teknisktfel här.