Programansvariga för Teknisk fysik hälsade oss välkomna med att säga att nivån på utbildningen inte får sänkas bara för att det nu är så många kvinnor som pluggar teknisk fysik.

6 år ago