Vi besöker ofta våra leverantörer. Under dessa besök får man höra mycket olika saker som är på eller över gränsen för vad som är lämpligt. Vid ett besök med tre manliga kollegor där vi ska titta på produktionen av komponenter till våra fordon vänder sig fabrikschefen till mig och säger att ”produktionsturen kanske inte kommer att vara så intressant för mig som kvinna då de inte direkt tillverkar skor”. Ingen av mina manliga kollegor eller övriga i sällskapet reagerar. Jag säger att ”skor kommer varken jag eller mina kollegor att handla upp idag, utan vi är där för att handla upp den här specifika komponenten till våra fordon och om de har sådana så vore jag mycket intresserad av att få följa med”.

5 år ago