Jag hade börjat på mitt första jobb. Det var en traineetjänst på ett IT-företag. Den första delen av traineeutbildningen var förlagd på en annan ort och i princip första gången jag var på min nya arbetsplats var på en julfest. Den högsta chefen kom plötsligt fram och lade armen om mig och stod så en lång stund och pratade på om jag minns inte vad. Det var första gången jag träffade honom.

5 år ago