På civilingenjörsprogrammet: var i en studiegrupp med bara killar. När någon behövde hjälp med svar på t.ex. mattetal och jag kunde svaret så delade jag det. Direkt efter sa killarna oftast: någon mer som vet svaret? När en kille delade med sig av svaret så nöjde dom sig alltid med det…. Trots att jag alltid hade rätt när jag svarade (var jag tveksam så sa jag inget).

6 år ago