Som relativt ung ingenjör och nybliven gruppchef råkade jag ut för en äldre chef som gärna ville ta på mig. När vi hade möten så kunde han lägga en hand på mitt lår eller så satt han och höll i min hand. Det gick aldrig längre än så, men det värsta var att jag knappt reagerade på detta utan det var min jämnårige manliga kollega som var upprörd efter ett hålla handen-möte undrade varför jag inte klippte till chefen. Min kollega hade ju rätt.

6 år ago