Under möte när jag var ca 30 stirrade en högre chef på mig så ”äckligt” att båda männen på var sin sida om mig reagerade och kommenterade det till mig. Jag valde att gå till min HR-chef. Hon viftade bort det med ”Men det är ju !”

6 år ago