Jag får ofta höra ”men man måste väl kunna skämta” och ”det förstår du väl att jag inte menar egentligen”. Cheferna förklarar för mig att detta är jargongen på kontoret och jag känner mig bara som ”hon, den jobbiga”…

6 år ago