Mycket kommentarer, ibland även från manliga studenter och inte bara äldre, att ”du är bra på matte/programmering/annat stereotypiskt manligt för att vara tjej”

6 år ago