Jag arbetar tillsammans med en man som vid upprepade tillfällen kallat mig naiv, korkad och berättat för mig att jag saknar förmåga att tänka rationellt. Detta sker alltid i enrum, när andra är närvarande har han en helt annan framtoning och är den som alla tycker är charmig och trevlig. När jag vid ett tillfälle påpekade att hans kritik och hotfulla ton gör mig obekväm så svarade han att det berodde på att jag antagligen var feminist, sådana kan nämligen inte hantera när män berättar sanningen för dem.

6 år ago