Att ingå i ett team (en man, två kvinnor) och göra alla underlag, all dokumentation, alla lathundar, mallar och riktlinjer och sedan höra chefen säga på personalmöten och inför utländska kollegor att har gjort ett fantastiskt jobb och att utan honom hade jobbet inte blivit gjort.

5 år ago