Varför #teknisktfel?

#metoo visade på att alldeles för många kvinnor har blivit utsatta för någon form av sexuella trakasserier. Trots det hävdades det att teknikbranschen var förskonad från de strukturella problem som finns i samhället. Vårt upprop gjordes för att belysa att det även i vår bransch föreligger ett #teknisktfel.

Det börjar tidigt. Redan i förskolan lär sig barnen vilka lekar som flickor och pojkar förväntas tycka om. Kvinnor som gillar teknik kan redan i de lägre årskurserna i grundskolan ha upplevt sig som udda eftersom matte och övriga tekniska ämnen inte förväntas locka flickor i stor utsträckning. Under utbildningstiden på tekniska universitet och högskolor vänjer vi oss. En kultur där vi blir förminskade, objektifierade och sexualiserade blir en accepterad vardag. Som kvinna i teknikbranschen förväntas det att vi har “skinn på näsan”, annars får vi skylla oss själva. För att överleva utvecklas olika typer av försvarsmekanismer. Försvarsmekanismer som med tiden blir så självklara att vi inte ens märker att vi själva använder dem.

Med #teknisktfel ville vi visa att även teknikbranschen är genomsyrad av de strukturella problem som samhället i stort lider av.

Det vi önskar är en självklarhet – ett jämställt och jämlikt samhälle där människor är lika värda.

  • Vi vill att alla kvinnor ska känna sig välkomna i teknikbranschen. Alla ska känna sig trygga, uppskattade och respekterade.  
  • Vi vill att våra döttrar ska få leva i en värld där de har samma möjligheter som våra söner. En värld där varje barn får välja yrke baserat på deras intresse, istället för baserat på deras kön.
  • Vi vill att varje kvinna ska ha rätten till sin egen kropp. Ingen ska bli utsatt för sexuella övergrepp, trakasserier eller rena våldsbrott som alldeles för många kvinnor redan blivit utsatta för.

Kvinnorna i teknikbranschen har fått nog. Nu räcker det. Det är dags för en förändring.
Förändringen börjar med att belysa ett #teknisktfel