#teknisktfel kräver

  1. Nolltolerans mot sexuella trakasserier, övergrepp och sexistisk jargong på arbetsplatsen
  2. Alla anställda ska ha information om vad sexuella trakasserier är och var de som drabbas kan vända sig, även i de fall förövaren är en överordnad chef
  3. Möjlighet att rapportera övergrepp anonymt via ett visselblåsarsystem
  4. Särskild information till chefer om företagets nolltolerans, chefens utredningsansvar och vart chefer kan vända sig för stöd när en anmälan kommer in
  5. Anonyma enkäter för att följa upp förekomst av sexuella trakasserier och resultat av åtgärdsplaner